Haindava Thiruvalam | ஹைந்தவ திருவலம் | LAJJA GOURI

ஸ்ரீ சக்ர ராஜ ஸிம்ஹாஸனேஸ்வரி துணை

|| ஓம் ஹ்ரீம் லலிதாம்பிகாயை நம: ||

lajja gour

|| க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ||

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविचरना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणं अशनाद्याहुति विधिः |
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पण दृशा सपर्या पर्यायसत्व भवतु यन्मे विलसितं ||

* * *

வலைப்பூ அன்பர்களுக்கு,

”லஜ்ஜா கௌரி | LAJJA GOURI”

“A VEDIC FERTILITY GODDESS”

#lajjagourimahamantravidhi
#lajjagourimeansshamelesswomen

“Asya sree lajja gouri maha mantrasya:Jamadagni rishi: vikrutha chanda: lajjeswari devatha; Om ..:beejam; Tah. Sakthi; Lah..keelakam; Sree lajja gouri prasada sidhyarthe jape viniyoga:”

Moola mantra.

“Om aim hreem sreem om hreem lajja gouri jalyam tah tah lah om hreem swaha”

Jap.time..midnight; Jap .108; Red sandal jaap mala; Vivastra japa; Disha. Uthar

indrudection of lajja gouri

GODDESS LAJJA GAURI. Often named as The Nude Goddess, She is unique in being headless but prominently exposing her vulva. She is the Goddess of Abundance and Fertility. Her worship is said to be traced to 1st century Indus Valley where she is linked to Shaktism cults. By Vedic reference Lajja Gauri is the Hindu Goddess of the sky via her epithet Aditi.

RIG VEDA: She is the early epithet for Goddess Aditi. Lajja Gauri means “free”, “unbound”, or “limitless”. Rig Veda 1.89.10: Aditi is the sky; Aditi is the air; Aditi is all gods …Aditi is the Mother, the Father, and Son; Aditi is whatever shall be born.

DEPICTION: She is depicted as a lotus-headed goddess, naked and adorned with jewels, Her legs raised in a birthing or sexual position, exposing Her vulva. There are writing to suggest indecency of her sexually suggestive exposition. Hindu iconography is replete with fertility depictions. Lajja Gauri’s fertility aspect is also linked to Tantra where the Yoni is deemed sacred. Gauri’s symbolic representation of Yoni or womb as blooming Lotus Flower denotes a blooming youth with an exposed vulva.

Her squatting position is called ‘uttanpad’ with les open, as in childbirth where her feet are placed to facilitate full exposure or opening. This is refered to as ‘vegetative fertility’ symbolically abundance of crops and good progeny. Indeed blossoming lotus is an icon in Tantra. In Sri Yantra she is depicted as a Yoni. Like most ancient fertility goddesses, Lajja Gauri is shown headless. A lotus replaces her head to give more prominence to her genitals.

Gauri is the Infinite Mother who rules over our conscious and unconscious minds; the past and the future of the universe. She is one of the few goddesses who are mentioned in the early Vedas.

She is the guardian of all life and the supporter of all creatures. She is also the keeper of light that illuminates all life and ensures consciousness. On the human level, Her image appears as the female giving birth, the embodiment of the idea of fertility. On the divine level, She is the embodiment of regeneration, of life. And on the cosmic level, Her images suggests the universal laws and the process of generation of life.

She is invoked for abundant crops as well as for good progeny, and as the ultimate protector, She provides Her children with safety, spiritual enlightenment, and material wealth. She is honored with a crystal is this reminiscent of the unlimited sky: the blue topaz. There are writings suggesting crystal of dark blue topaz and a candle of similar color make an excellent mini altar that can bring her power to removing limits and boundaries in your life that are causing pain.

SHAKTAM: Lajja Gauri finds her connections in Shaktam vis-à-vis fertility and motherhood. First and foremost, Gauri is a manifestation of the supreme Mother Goddess Devi. In the South, Gauri is linked to Sati and Parvati myths warranting a Shakta cult worship. Here Lajja Gauri refers to the Innocent Creatrix or the Creator Deity. In Shaktam or Shaktism, Goddess Devi is treated to have given birth to the Trinity even though Siva is treated as the creator.

As Aditi, she is the ever free feminine energy of the Sky. Here she is prana of Adya Shakti. Lajja Gauri also menifests as Renuka, wife of sage Jamadagni. Renuka is worshipped for fertility just as Matangi and the grama devata Yallamma. Yallamma means ‘everybody’s mother’. Gauri also takes the form of Kotari and Kotavi, nude folk goddesses. She is also known as Kott Mahika and Kotmai, known in their rural settings

****

“ந மந்த்ரம் நோ யந்த்ரம் ததபி ச ந ஜானி ஸ்துதிமஹோ; ந ச்ச ஆவாஹனம் த்யானம் ததபி ச்ச ந ஜானே ஸ்துதி-கதா: |

ந ஜானே முத்ரிஸ்தே ததபி ச்ச ந ஜானே விலபனம்; பரம் ஜானே மாதாஸ்தவதனுசரணம் க்லேஷஹரணம்” ||

சுபம்

இந்த வலைப்பூவில் கொடுக்கப்படும் முன்னோர்கள் அருளிய வேதம், வேத தழுவல், வேத மந்திரங்கள், உபனிஷத், பாஷ்யம், பாஷ்ய தழுவல், விரிவுரைகள், ஸ்லோகம், ஸ்தோத்ரம், அவற்றின் யந்திரங்கள், அதற்குறிய தந்திரங்கள் முதலியன, எவர் ஒருவடைய தனிப்பட்ட சொத்தும் அல்ல. நமது மூதாதையர்கள் அவர்தம் தவ பலத்தால் அறிந்ததேயாகும். அவர்கள் லோக கல்யாணத்திற்காக அவையெல்லாவற்றையும் நமக்கு அளித்தனர். இவற்றின் ப்ரயோக விதி, வழிபாடுமுறை, ஒலி அலை பிரயோகம் எல்லாம் என் சிந்தைக்கு அப்பால், என்னோடு விளையாடும் பட்டுடை உடுத்திய பாங்கான சிறுமியிடமிருந்து யான் “நினைவும் நித்திரையும் அல்லாத ஒரு நிலையில்” அவள் அனுக்ரஹத்தால், வழிகாட்டுதலால் கற்றதேயாகும் – பிழைகள் அனைத்தும் எனதேயாம், பெருமைகள் அனைத்தும் இறைவனதேயாம்!

ஆர்வமுடனும் அவசியமுடனும் அணுகுபவர்க்கு தேவையான எளியோன் அறிந்த மந்திரம், யந்திரம், தந்திரம், விதிமுறைகள், வேண்டுபவரின் தகுதி அனுசரித்து அளித்திடவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். தொடர்புக்கு:- thiruvalamsivan [at] yahoo [dot] com, அலைபேசி:- +91 92454 46956, Whats App:- +91 96774 50429

This entry was posted in லஜ்ஜா கௌரி | LAJJA GOURI, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.