Haindava Thiruvalam | ஹைந்தவ திருவலம் | Sri Lalitha Trisathi | ஸ்ரீ லலிதா த்ரிஷதி

ஸ்ரீ சக்ர ராஜ ஸிம்ஹாஸனேஸ்வரி துணை

|| ஓம் ஹ்ரீம் லலிதாம்பிகாயை நம: ||

ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை

|| க எ ஈ ல ஹ்ரீம்; ஹ ஸ க ஹ ல ஹ்ரீம்; ஸ க ல ஹ்ரீம் ||

* * *

வலைப்பூ அன்பர்களுக்கு,

“Shri Lalita Trishati Naama Stotra”

ஒரு அன்பர் ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதி ஆங்கிலத்தில் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தார்! அவருக்காக

Shri Lalita Trishati Naama Stotra

Sakumkuma vilepanaa malikachumbi Kasturikaam,
Samanda hasitekshanaam Sashara Chaapa pashaamkushaam |
Asesha jana Mohinimaruna maalya bhushaambaraam,
Japaakusuma bhaasuraam Japavidhou smaredambikaam ||

Nyasah: Asya Sri Lalita Trishathi Stotra Maha Mantrasya, Bhagavan Hayagreeva Rishih; Anushtup Chandah; Sri Lalita Maha Tripura Sundhari Devata, Ayim Bija- Klim Shaktih-Sou keelakam-Mama Chaturvidha Purushartha Siddhyardhey Japey Viniyogah Lamityaadabhiramganyaasa Karanyaasaah Kaaryaah Dhyaanam:

Ati Madhura Chaapa Hastaamaparimitaa moda baana Sowbhagyaam,
Arunaamatishaya Karunaamabhinava Kula Sundarim Vandey ||
Kakaara Roopa Kalyani Kalyana Guna Shalini
Kalyana Shaila Nilaya Kamaniya Kalavathi
Kamalakshi Kalmashagni Karunamritha Sagara
Kadambha Kananavaasa Kadamba Kusuma Priya
Kandarpa Vidya Kandarpa Janakaapaanga Veekshanaa
Karpoora veetee Sourabhya Kallolitha Kakuptataa
Kali Dosha Haraa Kanja Lochanaa Kamra Vigrahaa
Karmadi Saakshini Karayatree Kamra Phala Pradha
Ekaara Roopachaikaaksharainyekaakshraakrithih
Ethathaditya Nirdesyaa chaikaananda Chidaakrithih
Evamithyaagama bodhya chaika Bhakthi madarchidaa
Ekagra Chitta nirdhyathachaishanaa rahitadruta
Ela Sugandhi Chikura chainahkuta Vinasini
Eka Bhogaachaika Rasachaikaikaishwarya Pradayini
Ekaatha Pathra Samrajyapradha chaikaanta Poojitha
Edhamaana Prabhaachaijadanejajjagadeeswari
Eka Veeraadi Samsevyaachaika Prabhaava Shalini
Eekaara Roopini Eesithri chepsitaarthaa pradayini
Eedrigithya Vinirdishya cheshvaratya Vidhayini
Eeshaanaadi Brahmamayi cheshatwaadyashta Siddhidha

Eekshithri Eekshana Srushtyanda Kotireeshwara Vallabha
Eeditha cheshwaraardhaanga Shareereshaadhi Devatha
Eeshwara Prerana Kari chesha Thandava Saakshini
Eeshwarothsanga Nilaya chetibaadhaa Vinasini
Eeha Virahitha chesha Shakthireeshat Smithaanana
Lakaara Roopa Lalitha Lakshmi Vani Nishevitha
Laakhini Lalana Roopa Lasadh Dharadima Paatala
Lalanthika Lasadhphaalaa Lalata Nayanaarchita
Lakshanojjwala Divyangi Laksha Kodyanda Nayika
Lakshyartha Lakshanaagamya Labdhakama Lathathanuh
Lalaamarajadalika Lamba Muktha Lathanchitha
Lambodara Prasurlabhyaa Lajjaadhyaa Laya Varjitha
Hreemkaara Roopa Hreemkaara Nilaya Hreem Pada Priya
Hreemkaara Beejaa Hreemkaara Mantra Hreemkaara Lakshana
Hreemkara Japa Supreetha Hreemathih Hreemvibhushana
Hreem Shila Hreem Padaaraadhya Hreem Garbha Hreem Padaabhidha
Hreemkara Vaachya Hreemkara Poojya Hreemkara Peethigaa
Hreemkara Vedya Hreemkara Chinthya Hreem Hreem Shareerini
Hakara Roopa Haladhrith Poojitha Harinekshana
Harapriya Haraaraadhya Hari Brahmendravanditha
Haya Rudhaa Sevithanghrir Hayamedha Samarchita
Haryaksha Vahanaa Hamsa Vahanaa Hatha Danava
Hathyadi Papa Samani Haridashwaadi Sewitha
Hasthi Kumbhothunga Kucha Hasthi Kritthi Priyaangana
Haridra Kumkumaa Digdhaa Haryaswadya Amaraaarchidha
Harikesha Sakhi Hadhi Vidya Halaa Madaalasa
Sakaara Roopa Sarvagjna Sarveshi Sarva Mangala
Sarva Karthri Sarva Dharthri Sarva Hanthri Sanathani
Sarvaanavadya Sarvanga Sundari Sarva Saakshini
Sarvaatmika Sarva Sowkhya Daatri Sarva Vimohini
Sarvaadhara Sarvagatha Sarvaavaguna Varjitha
Sarvaaruna Sarva Maatha Sarva Bhushana Bhushitha
Kakaararthaa Kaala Hanthri Kameshi Kamithartha Daa
Kama Sanjivani Kalya Kathina Sthana Mandala
Kara Bhoruh Kalaa Nadha Mukhi Kacha Jitambudaa
Kataakshasyandi Karuna Kapaali Pranan Nayika
Karunya Vigrahaa Kanthaa Kanthi Dhootha Japavalih
Kalalaapaa Kambhu Kanthi Kara Nirjitha Pallavaa
Kalpavalli Sama Bhuja Kasthuree Thilakojjwalaa
Hakaaraarthaa Hamsa Gatirhaatakaabharanojjwalaa
Haarahaari kuchaabhoga Haakini Halya Varjitha
Harithpathi Samaaraadhyaa Hathaathkaara Hathaasura
Harsha Pradaa Havirbhoktri Haarda Santhama Saapahaa
Halleehaalasya Santhushta Hamsa Mantrartha Rupini
Hanopaadaana Nirmuktha Harshini Hari Sodari
Haahaa Hoohoo Mukha Sthutya Hani Vriddhi Vivarjitha
Hayyangavina Hridaya Harikopaarunamshukaa
Lakaararthaa Latha Poojya Laya Sthithudbhaveswari
Lasya Darshana Santhushta Labhaalaabha Vivarjitha
Langhyetharaagjnaa Lavanya Shalini Laghu Siddhida
LaakshaarasaSavarnaabha Lakshmanagraja Poojitha
Labhyetara Labdha Bhakthi Sulabha Langalaayudhaa
Lagna Chaamara Hastha Shri Sharada Parivijitha
Lajjaapada Samaraadhya Lampata Lakuleshwari
Labdha Maanaa Labdha Rasaa Labdha Sampath Samunnatih
Hrinkaarini Hrinkaraadi Hrim Madhya Hrim Shikhamanih
Hrimkaara Kundaagni Shikha Hrimkaara Shashi Chandrika
Hrimkaara Bhaskara Ruchir hrimkaraamboda Chanchalaa
Hrimkara Kandam Kuritaa Hrimkaaraika Paraayanaa
Hrimkara Deerghika Hamsi Hrimkarodyana Kekini
Hrimkaraaranya Harini Hrimkaaraavaala Vallari
Hrimkara Panjara Suki Hrimkarangana Deepika
Hrimkara Kandaraa Simhi Hrimkaraambhuja Bhringika
Hrimkara Sumano Maadhvi Hrimkaara Tharu Manjari
Sakaraakhya Samarasaa Sakalaagama Samstutaa
Sarva Vedantha Tatparya Bhoomi Sad Asada Asraya
Sakhala Satchidananda Saadhya Sadgathi Dayini
Sanakadi Muni Dhyeya Sada Shiva Kutumbini
Sakaladhishtaana Roopa Sathya Roopa Samaa Krithih
Sarva Prapancha Nirmathri Samanadhika Varjitha
Sarvothunga Sangahina Saguna Sakaleshtadaa
Kakaarini Kavya Lola Kameshwara Manohara
Kameswara Prananaadi Kamesotsanga Vasini
Kameshawara Alingatangi Kameshwara Sukha Pradha
Kameshwara Pranayini Kameshwara Vilasini
Kameshwara Tapasiddhi Kameshwara Manah Priya
Kameshwara Prananadhaa Kameshwara Vimohini
Kameshwara Brahma Vidya Kameshwara Griheswari
Kameshwaraahladhakari Kameshwara Maheswari
Kameshwari Kama Koti Nilaya Kaankshithartadaa
Lakarini Labdha Roopa Labhdhadhir Labhdha Vanchitha
Labhdha Paapa Manodoora Labhdha Ahankara Durgama
Labhdha Shakthi Labhdha Deha Labdha Iswarya Samunnathi
Labhdha Vriddhi Labhdha Leela Labhdha Youvana Shalini
Labhdaatishyaya Sarvaangaa Soundarya Labhdha Vibhrama
Labhdha Ragaa Labhdha Gati Labhdha Nanaagama Sthithih
Labhdha Bhoga Labhdha Sukhaa Labhdha Harshaabhi Pujita
Hrimkara Moorthirhrimkaara Soudha Shringa Kaphotika
Hrimkara Dughabdhi Sudha Hrimkara Kamalendira
Hrimkara Mani Deeparchi Hrimkara Tharusharika
Hrimkara Petikaa Manirhrimkaradarsha Bimbikha
Hrinkara Koshaasilatha Hrimkara Sthana Narthaki
Hrimkara Shuktikaa Mukthaamanirhrimkara Bodhitha
Hrimkaramaya Souvarna Stambha Vidruma Puthrika
Hrimkara Vedhoupanishad Hrimkaraadhwara Dakshina
Hrimkara Nandaanarama Nava Kalpaka Vallari
Hrimkara Himavath Ganga Hrimkaraarnava Kousthubha
Hrimkara Mantra Sarwaswaa Hrimkarapara Sowkhyada

[Pancha Dasi Maha Mantra :

Ka- E- Ee-La-Hreem,

Ha Sa Ka Ha La Hreem,

Sa-Ka-La-Hreem ||]

“ந மந்த்ரம் நோ யந்த்ரம் ததபி ச ந ஜானி ஸ்துதிமஹோ; ந ச்ச ஆவாஹனம் த்யானம் ததபி ச்ச ந ஜானே ஸ்துதி-கதா: |
ந ஜானே முத்ரிஸ்தே ததபி ச்ச ந ஜானே விலபனம்; பரம் ஜானே மாதாஸ்தவதனுசரணம் க்லேஷஹரணம்” ||

சுபம்

இந்த வலைப்பூவில் குறிப்பிட்டிருக்கும் ப்ரயோகம், செய்முறை, ஒலி அலை பிரயோகம் எல்லாம் என் சிந்தைக்கு அப்பால், என்னோடு விளையாடும் பட்டுடை உடுத்திய பாங்கான சிறுமியிடமிருந்து யான் “நினைவும் நித்திரையும் அல்லாத ஒரு நிலையில்” கற்றதேயாகும் – பிழைகள் அனைத்தும் எனதேயாம், பெருமைகள் அனைத்தும் இறைவனதேயாம்

ஆர்வமுடனும் அவசியமுடனும் அணுகுபவர்க்கு தேவையான மந்திரம், யந்திரம், தந்திரத்தை தகுதி அனுசரித்து அளித்திடவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். தொடர்புக்கு:- thiruvalamsivan [at] yahoo [dot] com, அலைபேசி:- 92454 46956, whatsapp:- 96774 50429

This entry was posted in ஸ்ரீ வித்யா தந்த்ரம்,, Dasa Maha-Vidhya, Shri Lalita Trishati Naama Stotra, Sri Lalitha Trisathi, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.